Porušenie Zákonov
č. 122/2013 Z. z. Zákona o ochrane osobných údajov
a § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z.
v nadväznosti na § 7 a nasl.; o poučení spotrebiteľa v online katalógu


Uzatvorenie web stránky z dôvodu hlásenia o porušení právnych ustanovení

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich